Catheters
SecurAcath
SecurAcath är ett lite trubbigt ”ankare” som läggs in under
huden på ett enkelt sätt samtidigt som man lägger in
PICC-line eller central venkateter.

– SecurAcath behöver aldrig bytas
mycket kostnadseffektiv.

– SecurAcath gör att man enkelt kan
– rengöra runt hela kateteringången 360°.

– Ersätter helt suturer och häfta eller
 olika plattor för fastsättning.

– Risken att katetern åker ut är i princip obefi ntlig
 om SecurAcath appliceras på rätt sätt.

– Mycket enkel och snabbt applicerbar.

– Sparar tid då det blir enkelt att rengöra,
– desinfi cera runt kateteringången.

– Inget obehag för patienten och passar alla patienter.

– Finns för katetrar i grovlek 3-8 Fr.

– CE-godkänd.

Se securAcath demo här!

Att ta bort SecurAcath

Att lägga in SecurAcath

Skötsel & Omläggning

Läs mer här!

Description Package Article No.
SecurAcath - 3F 10 pcs 400130 bx
SecurAcath - 4F 10 pcs 400140 bx
SecurAcath - 5F 10 pcs 400110 bx
SecurAcath - 6F 10 pcs 400150 bx
SecurAcath - 7F 10 pcs 400120 bx
SecurAcath - 8F 10 pcs 400160 bx
Nordic Medcom AB, Box 491, 503 13 Borås       Tel: +46 (0)33 22 88 58       Fax: +46 (0)33 22 88 59