Catheters
DuraLock-C Förfyllda Sprutor, Kärlkateterlås
- Finns i koncentration 46,7%, 30% och 4%.
- Antikoagulantia med baktericid effekt.
- Reducerar biofilm i kärlkatetern.

Enkel att hantera
- Helt steril förpackning där även utsidan av sprutan är steril – ger enklare steril hantering.
- Den sterila sprutan passar direkt till katetern.

Ekonomisk
- Ingen kanyl behövs.
- Lång hållbarhet, 24 månader.

Säkerhet
- CE godkänd.
- Sterilt

Miljövänlig spruta
- Sprutan är PVC-fri.

Läs mer här!

Klicka för officiella DuraLock-C hemsidan - Filmer, Info m.m.
Beskrivning Förpackning Beställningskod
DuraLock-C 46,7% Förfyllda Sprutor 2x2,5 ml 30 st PFDLC546
DuraLock-C 30% Förfyllda Sprutor 2x2,5 ml 30 st PFDLC530
DuraLock-C 4% Förfyllda Sprutor 2x2,5 ml 30 st PFDLC504
Nordic Medcom AB, Box 491, 503 13 Borås       Tel: +46 (0)33 22 88 58       Fax: +46 (0)33 22 88 59